Tuesday, March 9, 2010

PAS KINI DI ZAMAN PENGISIAN BUKAN RETORIK

Setelah berumur lebih setengah abad,PAS kini berada di zaman pengisian,bukan lagi di zaman retorik,ucapan panas membakar semangat semata-mata,walaupun ucapan seperti itu ada kalanya masih diperlukan untuk meniupkan semangat perjuangan,apabila suasana perjuangan Islam kelihatan semakin lesu dan tidak bermaya.

Juga zaman kini bukan lagi zaman di mana rakyat menelan bulat-bulat kenyataan demi kenyataan,ucapan demi ucapan yang hanya bersifat umum,umpamanya mengenai kesyumulan dan keadilan Islam dan sebagainya.Zaman kini rakyat menuntut fakta yang boleh menyakinkan mereka.

Untuk memenuhi tuntutan ini keupayaan pendukung PAS untuk melakarkan kesyumulan dan keadilan Islam sangat diperlukan.Dalam hubungan ini,kesyumulan dan keadilan Islam itu mesti diperlihatkan di kalangan warga PAS terlebih dahulu supaya menjadi teladan yang menyakinkan.

Zaman kini masyarakat menuntut pendukung PAS,terutamanya pemimpinnya,memiliki ilmu,bukan saja ilmu akidah dan syariat tetapi menguasai ilmu ekonomi,pendidikan,politik moden dan sebagainya.Di samping berketerampilan ,terdedah dengan masyarakat yang lebih luas.

Saya menambil contoh betepa pentingnya pendukung PAS menguasai ilmu ekonomi,sekurang-kurangnya di peringkat asas,seperti memahami isu GST-cukai barangan dan perkhidmatan-yang akan menambah beban rakyat apabila dilakanakan nanti.

Isu GST ini sangat penting dan perlu diketahui oleh semua lapisan rakyat kerana ia akan melibatkan senua peringkat rakyat,bukan sekadar orang bandar atau yang terlibat dalam sektor ekonomi saja.

Sebenarnya,PAS mempunyai pendukung yang mampu membawa parti Islam ini ke era polotik Islam kontemporari,malah menjadi penyumbang kepada kepimpinan ulamak di dalam PAS yang ternyata selama ini telah memberikan sumbangan besar dan sangat berjasa.Ertinya,kepimpinan PAS tidak tandus dengan para pendukung dan pemimpin berwibawa dalam semua bidang kehidupan.

Sementara itu jika kita meneliti perkembangan terkini masyarakat, ternyata perubahan besar telah berlaku dalam ruang pemikiran mereka,antara lain,di sebabkan kesan daripada kemudahan maklumat yang diperoleh daripada dunia siber yang menghantarkan maklumat dengan mudah dan cepat.

Oleh itu,sebagai organisasi politik dan gerakan Islam moden,PAS sangat perlu menyediakan pemimpin dan pendukung yang luas ilmu dan pembacaan,terdedah kepada masyarakat luas,mampu berkomunikasi dan berhujah dengan ilmu,bukan emosi.

Dalam hujah dari nas Al-Quran,Sunnah dan hadis serta kitab ulamak muktabar,tetap relevan,namun mestilah dihuraikan dalam konteks masyarakat kini,justeru kerana nas-nas tersebut sentiasa sesuai dengan semua zaman dan keadaan.

Pendukung PAS tidak lagi sekadar beretorik,bercakap secara generalise atau umum,tetapi mesti dengan fakta.Inilah tuntutan zaman kini,zaman PENGISIAN BAGI PAS.

No comments:

Post a Comment